Přehled všech novinek

GDPR

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) nařizuje povinnosti při ochraně osobních údajů. Řada povinností vzniká i zdravotnickým zařízením. Pro malá ambulantní zdravotnická zařízení můžeme zpracovat příslušnou dokumentaci a systém GDPR zavést.

(07.07.2019)

Nově jsme zavedli následující služby:

• Zpracujeme kategorizaci prací podle §37 zákona 258/2000 Sb., včetně podání žádosti a projednání na KHS, povinnou pro všechny poskytovatele zdravotních služeb
• Vytvoříme traumatologický plán poskytovatele zdravotních služeb, povinný pro jednodenní a lůžková zařízení (i těch s malým počtem lůžek)
• Vytvoříme individualizované formuláře informovaných souhlasů všech typů pro pacienty (pro všechny typy výkonů, intrauterinní antikoncepci apod.)
• Provedeme zálohování Vašich elektronických dat na odolné DataTresorDisc DVD, spolehlivě uchovávající data po dobu desítek let, velmi odolná vůči fyzikálním vlivům (lze přehrávat v běžných CD/DVD mechanikách)
• V období prázdnin rozšíříme možnost spolupráce v záležitostech vyžadujících osobní návštěvu ve zdravotnickém zařízení i se vzdálenějšími zařízeními

(27.04.2014)

Nový informační kanál

Vážení klienti a příznivci, vytvořili jsme nový informační kanál pro náš portál medadmin.cz, blog MUDr. Heleny Trávníkové a těšíme se, že využijeme další možnost ke vzájemné komunikaci, podrobnějšímu rozboru nejrůznějších dotazů, situací a nových skutečností. Čekáme na Vaše reakce!

(13.12.2013)

Zavedli jsme novou službu

Připravíme Vás na ohlášené kontroly ve Vašem zdravotnickém zařízení, případně se kontroly v zájmu zachování objektivity zúčastníme a podpoříme Vás.

(10.11.2013)

BOZP a PO

Pro školení v bezpečnosti při práci a požární ochraně a další služby s tím spojené Vám dporučujeme firmu LAPO FIRE s.r.o. Více najdete zde.

(10.11.2013)

Nové informace o systémech řízení kvality

jsme pro vás zařadili na portál medadmin.cz. Stále více firem nabízí poskytovatelům zdravotních služeb různé certifikace a akreditace. Co je pro vás vhodné a finančně výhodné a co ne, dočtete se na našich stránkách.

(22.09.2013)

Provozní hygienické a protiepidemické řády

vytváříme pro poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) i poskytovatele osobních služeb, kteří to potřebují (masáže apod.), z celé České republiky na základě e-mailové korespondence.

(03.09.2013)

Bonus pro naše klienty

Pro klienty, kteří si od nás nechají připravit dokumentaci systému kvality a bezpečnosti poskytovatele zdravotních služeb, jsme připravili bonus. Zdarma jim doplníme nebo upravíme dokumentaci při změně legislativy do roka od ukončení přípravy dokumentace.

(02.09.2013)

Kurz první pomoci pro lékaře

Součástí povinného vnitřního systému kvality a bezpečnosti poskytovatele zdravotních služeb je také absolvování kurzu neodkladné první pomoci. V Brně pořádá kurz ve dnech 11. - 13.10.2013 (pátek až neděle) Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Brno, Kamenice. Přihlášky a informace na mailu »oravec.pavel@zzsjmk.cz«.

(02.09.2013)

Důvody proč ihned zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb:

Splnění povinnosti dané ze zákona
Kompletně zpracovaný interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zajistí splnění požadavků všech kontrolních orgánů (KÚ JmK, OŽP MMB, SÚKL, KHS JmK apod.)
Zdravotní pojišťovny se mohou přesvědčit, že nakupují kvalitní zdravotní péči a bezpečně poskytovanou zdravotní službu zdravotnického zařízení
Perfektně "zmapovaná" ordinace pro případ prodeje

(18.08.2013)

Vyšla nová vyhláška č. 190/2013 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů. Najdete ji v naší rubrice »Zdravotnická legislativa«.

(10.07.2013)

Nová služba pro Vás

ušetříme Vám spoustu času a energie a kompletně připravíme interní systém hodnocení kvality a bezpečí pro ambulantní pracoviště, který je podle zákona o zdravotních službách pro všechna zdravotnická pracoviště povinný. Naše příprava zahrne dané standardy i aktuální legislativu. Připravíme dokumentaci Vašeho pracoviště tak, aby vyhověla požadavkům všech kontrolních orgánů (SÚKL, hygiena apod.)

(09.06.2013)

Registr bezpečných a účinných zdravotnických prostředků

MZ chystá registr bezpečných a účinných zdravotnických prostředků. Více zde

(11.05.2013)

Právní pomoc

V případě potřeby Vám zajistíme právní pomoc v advokátní kanceláří JUDr. et PhDr. Jaroslava Padrnose, CSc. a JUDr. Jany Jakoubkové, s nimiž spolupracujeme.

(28.04.2013)

Nové zákony

Vyšly zákony 47/2013 Sb., 66/2013 Sb. a 70/2013 Sb., kterými se mění zákon o léčivech, zákon o zdravotních a specifických zdravotních službách. Najdete je v naší rubrice »Zdravotnická legislativa«. Stručný komentář k novele, týkající se zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance, najdete v naší rubrice »Co je dobré vědět« (Orientace v legislativě, standardech a administrativě).

(03.04.2013)

Metodický návod

Vyšel Věstník MZ č. 2/2013, který obsahuje Metodický návod – program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče.

(03.04.2013)

Co je dobré vědět

V naší rubrice »Co je dobré vědět« (Orientace v legislativě, standardech a administrativě) přibyla stručná informace o kontrolách prováděných různými orgány u poskytovatelů zdravotních služeb.

(26.03.2013)

Užitečné údaje

V nově zařazené rubrice »Užitečné údaje« najdete adresy, datové schránky a čísla účtů finančních úřadů - čas podání daňového příznání k dani z příjmu se blíží!

(26.01.2013)

Seznam zdravotních výkonů

Byla novelizována vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, konsolidované znění naleznete v »Zdravotnická legislativa«.

(01.01.2013)

Infekční onemocnění

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče platí již od 1.10.2012. Je třeba s uvést do souladu s touto vyhláškou provozní protiepidemické řády.

(01.10.2012)

Portál medadmin.cz zahájil činnost

V lednu 2012 zahájil činnost portál medadmin.cz.

(15.01.2012)