Co je medadmin.cz

MUDr. Helena Trávníková.jpg, 7,2kB Jsme odborníci se zkušenostmi v řízení zdravotnictví od vzniku nestátních zdravotnických zařízení, hygieně a epidemiologii a řízení kvality ve zdravotnictví. Hlavní oblastí naší činnosti je Brno a Jihomoravský kraj. Poskytujeme řadu administrativních a organizačních služeb, užitečných pro lékaře a další zdravotníky (viz »Poskytované služby«).

Naším krédem je poskytování služeb za přiměřené ceny (viz »Ceník«). Cena jednotlivých služeb je stanovována po vzájemné dohodě se zájemci podle požadovaných úkonů, jen vyjímečně překročí cena úhrady za komplexní vyřízení záležitosti částku 10 000 Kč. Tato částka nezahrnuje správní poplatky, hrazené soudům, notářům nebo státním orgánům. Při současné objednávce na vyřízení více záležitostí poskytujeme slevy.

Úvodní konzultaci Vám poskytneme zdarma, a to i přímo ve Vaší ordinaci.

MUDr. Helena Trávníková, konzultant.

Systémy řízení kvality a jejich vztah ke zdravotnictví

V poslední době velmi přibývá nabídek na certifikace a akreditace, které dostávají poskytovatelé zdravotních služeb od různých agentur. Pro lékaře nebo sestru je velmi obtížné se v nabídkách orientovat, posoudit, zda a jak nabízený systém je nezbytný nebo alespoň práci ve zdravotnickém zařízení pomůže, a jestli poměr mezi užitkem a cenou bude přiměřený.

Z těchto důvodů přinášíme přehled nařízení a norem (Zákon č. 372/2011 Sb., Věstník MZ č. 5/2012, ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 15186), které se týkají řízení kvality, akreditací a certifikací, zaměřených alespoň potenciálně na zdravotnictví a také základních pojmů ze systémů řízení kvality.

S řízením kvality ve zdravotnictví máme dlouhleté zkušenosti a rádi se o ně s Vámi podělíme.

»Otevřít článek«

maintitle.gif, 8,2kB
Červen 2024
Týden 22 23 24 25 26 27 28
Pondělí   3 10 17 24  
Úterý   4 11 18 25  
Středa   5 12 19 26  
Čtvrtek   6 13 20 27  
Pátek   7 14 21 28  
Sobota 1 8 15 22 29  
Neděle 2 9 16 23 30  

 

In-počasí

Aktualizováno 02.04.2016

Privátní lékaři v městě Brně

Důležitá upozornění

Zkontrolujte, zda Vaše zdravotnické zařízení splňuje zákony, vyhlášky a ostatní právní předpisy - provozní, personální, hygienické, stavební a další!!! Často nejde o věci, které lze uvést do potřebného souladu s předpisy během pár dní před kontrolou. Rádi vám pomůžeme, stávající stav ohodnotíme, navrhneme a provedeme potřebné doplnění, změny, aktualizace a další.

Novinky

GDPR

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) nařizuje povinnosti při ochraně osobních údajů. Řada povinností vzniká i zdravotnickým zařízením. Pro malá ambulantní zdravotnická zařízení můžeme zpracovat příslušnou dokumentaci a systém GDPR zavést.

(07.07.2019)

Nově jsme zavedli následující služby:

• Zpracujeme kategorizaci prací podle §37 zákona 258/2000 Sb., včetně podání žádosti a projednání na KHS, povinnou pro všechny poskytovatele zdravotních služeb
• Vytvoříme traumatologický plán poskytovatele zdravotních služeb, povinný pro jednodenní a lůžková zařízení (i těch s malým počtem lůžek)
• Vytvoříme individualizované formuláře informovaných souhlasů všech typů pro pacienty (pro všechny typy výkonů, intrauterinní antikoncepci apod.)
• Provedeme zálohování Vašich elektronických dat na odolné DataTresorDisc DVD, spolehlivě uchovávající data po dobu desítek let, velmi odolná vůči fyzikálním vlivům (lze přehrávat v běžných CD/DVD mechanikách)
• V období prázdnin rozšíříme možnost spolupráce v záležitostech vyžadujících osobní návštěvu ve zdravotnickém zařízení i se vzdálenějšími zařízeními

(27.04.2014)

Nový informační kanál

Vážení klienti a příznivci, vytvořili jsme nový informační kanál pro náš portál medadmin.cz, blog MUDr. Heleny Trávníkové a těšíme se, že využijeme další možnost ke vzájemné komunikaci, podrobnějšímu rozboru nejrůznějších dotazů, situací a nových skutečností. Čekáme na Vaše reakce!

(13.12.2013)

Zavedli jsme novou službu

Připravíme Vás na ohlášené kontroly ve Vašem zdravotnickém zařízení, případně se kontroly v zájmu zachování objektivity zúčastníme a podpoříme Vás.

(10.11.2013)

»Všechny novinky ... «