Co je nového v diagnostice a léčbě

Piezoelektrické napájení kardiostimulátorů

Kardiostimulátory a jiná zařízení, která fungují uvnitř těla potřebují zdroj elektrické energie. Současné elektrické články vydrží dodávat energii až deset let, ale po uplynutí této doby je třeba je při chirurgickém výkonu vyměnit.

Mezinárodní tým prof. Johna A. Rogerse z University of Illinois at Urbana–Champaign vytvořil piezoelektrický zdroj, který elektrickou energii vyrobí z pohybů srdce, plic nebo bránice. Základem je 0,5 mikrometru tlustá destička z nanoprstenců z piezoelektrického titaničitanu zirkoničitanu olovnatého. Při jejím ohýbání vzniká elektřina, kterou odvádějí elektrody z titanu a platiny na jednom povrchu a z chromu a zlata na druhém. Uvnitř těla může fungovat neomezeně dlouhou dobu.

(Akademon, 1.2.2014)

Nové využití starých léků

Velmi aktuální se v posledních létech zdá nové využití starých léků. Hovoří se o novém smyslu léků (anglicky repurposing), či o jejich novém místě v léčení (repositioning). To se markantně projevuje zejména v onkologické léčbě.

Když se například hledal důvod toxického efektu Thalidomidu na vyvíjející se končetiny plodu, zjistilo se, že lék tlumí růstové faktory nutné pro jejich vývoj, zejména zasahuje vývoj jejich cév, tedy angiogenezi. Ta je velmi důležitá pro růst nádorů. V současné době se od Thalidomidu odvozený Lenalidomid úspěšně užívá při léčbě mnohočetného myelomu.

U nemocných, kteří užívají antidiabetikum metformin se vyskytují některé nádory méně často. Retrospektivní studie svědčí pro to, že diabetici léčení metforminem mají u řady nádorových onemocnění i lepší prognózu.

(Michal Anděl, Vesmír 92, 3, 2013/1)

Perspektivní využití antabusu v onkologii

Probíhá ověřování protinádorového účinku disulfiramu (antabus, lék proti alkoholismu). Klinicky se testuje disulfiram v USA v léčbě rakoviny jater a melanomu. Jeho metabolit diethyldithiokarbamát byl úspěšně testován při léčbě rakoviny prsu.

(Boris Cvek, Vesmír 92, 43, 2013/1)

Pěna v břiše zastaví krvácení

Společnost Arsenal Medical, Inc. vyvinula polyuretanovou pěnu, která zastavuje krvácení při vnitřních zraněních. Při podezření na velké krvácení do dutiny břišní se do ní vpraví složky, které po smísení vytvoří napěněný polymer. Pěna stlačí cévy a omezí tak krvácení. Po převozu na chirurgii se polyuretanový odlitek během operace odstraní.

(Akademon, 12.12.2012)

Riziko melanomu je větší u zrzavých jedinců

Jedinci s červenavými vlasy, bledou pletí a neschopností se opálit často mají polymorfismus genu, který kóduje receptor melanokortinu, snižující přeměnu oranžového feomelaninu na černohnědý pigment eumelanin. Zdá se, že syntéza feomelaninu podporuje sama o sobě vznik melanomu nezávisle na ultrafialovém záření a bude třeba hledat další prostředky prevence vzniku melanomu.

(Prof. Dr. Arnošt Kotyk, Akademon, 11.12.2012)

maintitle.gif, 8,2kB
Červen 2024
Týden 22 23 24 25 26 27 28
Pondělí   3 10 17 24  
Úterý   4 11 18 25  
Středa   5 12 19 26  
Čtvrtek   6 13 20 27  
Pátek   7 14 21 28  
Sobota 1 8 15 22 29  
Neděle 2 9 16 23 30  

 

In-počasí

Aktualizováno 03.02.2014

Privátní lékaři v městě Brně

Důležitá upozornění

Zkontrolujte, zda Vaše zdravotnické zařízení splňuje zákony, vyhlášky a ostatní právní předpisy - provozní, personální, hygienické, stavební a další!!! Často nejde o věci, které lze uvést do potřebného souladu s předpisy během pár dní před kontrolou. Rádi vám pomůžeme, stávající stav ohodnotíme, navrhneme a provedeme potřebné doplnění, změny, aktualizace a další.

Novinky

GDPR

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) nařizuje povinnosti při ochraně osobních údajů. Řada povinností vzniká i zdravotnickým zařízením. Pro malá ambulantní zdravotnická zařízení můžeme zpracovat příslušnou dokumentaci a systém GDPR zavést.

(07.07.2019)

Nově jsme zavedli následující služby:

• Zpracujeme kategorizaci prací podle §37 zákona 258/2000 Sb., včetně podání žádosti a projednání na KHS, povinnou pro všechny poskytovatele zdravotních služeb
• Vytvoříme traumatologický plán poskytovatele zdravotních služeb, povinný pro jednodenní a lůžková zařízení (i těch s malým počtem lůžek)
• Vytvoříme individualizované formuláře informovaných souhlasů všech typů pro pacienty (pro všechny typy výkonů, intrauterinní antikoncepci apod.)
• Provedeme zálohování Vašich elektronických dat na odolné DataTresorDisc DVD, spolehlivě uchovávající data po dobu desítek let, velmi odolná vůči fyzikálním vlivům (lze přehrávat v běžných CD/DVD mechanikách)
• V období prázdnin rozšíříme možnost spolupráce v záležitostech vyžadujících osobní návštěvu ve zdravotnickém zařízení i se vzdálenějšími zařízeními

(27.04.2014)

Nový informační kanál

Vážení klienti a příznivci, vytvořili jsme nový informační kanál pro náš portál medadmin.cz, blog MUDr. Heleny Trávníkové a těšíme se, že využijeme další možnost ke vzájemné komunikaci, podrobnějšímu rozboru nejrůznějších dotazů, situací a nových skutečností. Čekáme na Vaše reakce!

(13.12.2013)

Zavedli jsme novou službu

Připravíme Vás na ohlášené kontroly ve Vašem zdravotnickém zařízení, případně se kontroly v zájmu zachování objektivity zúčastníme a podpoříme Vás.

(10.11.2013)

»Všechny novinky ... «