Zajišťujeme následující služby:

Příprava povinného interního systému kontroly kvality a bezpečí

Jistě jste již informováni o povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb zavést interní kontrolní systém kvality a bezpečí.

Pomůžeme Vám systém zavést a vypracujeme potřebnou dokumentaci.

Zpracování kategorizace prací

Zpracujeme kategorizaci prací podle §37 zákona 258/2000 Sb., včetně podání žádosti a projednání na KHS.

Kategorizace prací je povinná pro všechny poskytovatele zdravotních služeb a jejich zaměstnance.

Zpracování traumatologického plánu

Vytvoříme traumatologický plán poskytovatele zdravotních služeb.

Traumatologický plán musí mít zpracován každé jednodenní a lůžkové zařízení (i ty s malým počtem lůžek). Nezpracovávají jej ambulantní zařízení.

Vytvoření informovaných souhlasů

Vytvoříme kvalitní individualizované formuláře informovaných souhlasů všech typů pro Vaše pacienty.

Zpracujeme informované souhlasy jak pro jednotlivé výkony, tak i pro intrauterinní antikoncepci a pro další příležitosti.

Zálohování elektronických dat

Provedeme zálohování Vašich elektronických dat na DataTresorDisc DVD. Data nevymizí, jako u běžných CD, DVD, flash disků apod., po několika létech. Disky jsou dolné vůči fyzikálním vlivům a uchovávají data spolehlivě po desítky let. Uložené údaje se čtou v běžné CD/DVD mechanice.

Zálohování je vhodné pro elektronicky vedenou zdravotnickou dokumentaci, účetnictví apod.

Příprava na kontroly ve zdravotnickém zařízení

Připravíme Vás na ohlášenou kontrolu ve Vašem zdravotnickém zařízení, pomůžeme odstranit případné nedostatky.

Týká se kontrol hygienické služby, SÚKL apod.

Pomoc při kontrolách ve zdravotnickém zařízení

Pokud potřebujete zvýšit jistotu, že kontrola ve Vašem zdravotnickém zařízení proběhne objektivně, kontroly se zúčastníme a budeme hájit Vaše zájmy.

Týká se kontrol hygienické služby, SÚKL apod.

Vyřízení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve registrace zdravotnického zařízení)

Kompletní vyřízení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, včetně vyplnění formulářů, pořízení ověřených kopií dokumentů, vypracování provozního řádu s plánkem zařízení, příprava na výběrové řízení a konzultace na příslušných úřadech.

Plánek zařízení je zhotovován na základě náčrtu s udanými rozměry.

Vyřízení změn v oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Kompletní vyřízení změn v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, včetně vyplnění formulářů, pořízení ověřených kopií dokumentů, vypracování provozního řádu s plánkem zařízení, příprava na výběrové řízení a konzultace na příslušných úřadech.

Plánek zařízení je zhotovován na základě náčrtu s udanými rozměry.

Založení obchodní společnosti

Kompletní vyřízení založení obchodní společnosti na základě plné moci, včetně vyplnění formulářů, pořízení ověřených kopií dokumentů, přípravy podkladů pro notáře a obstarání jeho služeb, ohlášení Finančnímu úřadu atd.

Převod zdravotnického zařízení z fyzické osoby na osobu právnickou

Převod zdravotnického zařízení z fyzické osoby na osobu právnickou, včetně kompletního vyřízení založení obchodní společnosti na základě plné moci, včetně vyplnění formulářů, pořízení ověřených kopií dokumentů, přípravy podkladů pro notáře a obstarání jeho služeb, ohlášení Finančnímu úřadu, změny povolení k poskytování zdravotních služeb, příprava na výběrové řízení.

Pokud jde o samotné výběrové řízení, důrazně doporučujeme osobní účast poskytovatele zdravotních služeb, v této záležitosti může být zastupování kontraproduktivní.

Zpracování provozního řádu zdravotnického zařízení

Zpracování provozního řádu zdravotnického zařízení včetně plánku zdravotnického zařízení a konzultace na KHS.

Plánek zařízení je zhotovován na základě náčrtu s udanými rozměry.

Posouzení projektu zdravotnického zařízení z hlediska souladu s právními předpisy

Posouzení projektu zdravotnického zařízení z hlediska souladu s právními předpisy a účelnosti včetně konzultace na příslušných úřadech.

Předběžné posouzení prostor zdravotnického zařízení z hlediska souladu s právními předpisy

Předběžné posouzení prostor zdravotnického zařízení z hlediska souladu s právními předpisy včetně konzultace na příslušných úřadech.

Vyřízení administrativních a organizačních záležitostí spojených s prodejem nebo koupí zdravotnického zařízení

Vyřízení administrativních a organizačních záležitostí spojených s prodejem nebo koupí zdravotnického zařízení, včetně obstarání právních služeb.

Odborná konzultace k vyřizování administrativních a organizačních záležitostí

Pokud si chcete administrativní a organizační záležitosti týkající se Vašeho zdravotnického zařízení vyřídit sami, poskytneme Vám odbornou konzultaci a vedení.

Vytvoření formulářů a hlavičkových dokumentů

Vytvoření formulářů a hlavičkových dokumentů, včetně řízených dokumentů pro management kvality.

Další administrativní a organizační služby podle vzájemné dohody

Další administrativní a organizační služby podle vzájemné dohody, zejména vyřizování úředních záležitostí, zajišťování různých potvrzení, vyřizování hromadné korespondence.

Poznámky:

Ceník ve formátu PDF ke stažení 

maintitle.gif, 8,2kB
Červen 2024
Týden 22 23 24 25 26 27 28
Pondělí   3 10 17 24  
Úterý   4 11 18 25  
Středa   5 12 19 26  
Čtvrtek   6 13 20 27  
Pátek   7 14 21 28  
Sobota 1 8 15 22 29  
Neděle 2 9 16 23 30  

 

In-počasí

Aktualizováno 27.04.2014

Privátní lékaři v městě Brně

Důležitá upozornění

Zkontrolujte, zda Vaše zdravotnické zařízení splňuje zákony, vyhlášky a ostatní právní předpisy - provozní, personální, hygienické, stavební a další!!! Často nejde o věci, které lze uvést do potřebného souladu s předpisy během pár dní před kontrolou. Rádi vám pomůžeme, stávající stav ohodnotíme, navrhneme a provedeme potřebné doplnění, změny, aktualizace a další.

Novinky

GDPR

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) nařizuje povinnosti při ochraně osobních údajů. Řada povinností vzniká i zdravotnickým zařízením. Pro malá ambulantní zdravotnická zařízení můžeme zpracovat příslušnou dokumentaci a systém GDPR zavést.

(07.07.2019)

Nově jsme zavedli následující služby:

• Zpracujeme kategorizaci prací podle §37 zákona 258/2000 Sb., včetně podání žádosti a projednání na KHS, povinnou pro všechny poskytovatele zdravotních služeb
• Vytvoříme traumatologický plán poskytovatele zdravotních služeb, povinný pro jednodenní a lůžková zařízení (i těch s malým počtem lůžek)
• Vytvoříme individualizované formuláře informovaných souhlasů všech typů pro pacienty (pro všechny typy výkonů, intrauterinní antikoncepci apod.)
• Provedeme zálohování Vašich elektronických dat na odolné DataTresorDisc DVD, spolehlivě uchovávající data po dobu desítek let, velmi odolná vůči fyzikálním vlivům (lze přehrávat v běžných CD/DVD mechanikách)
• V období prázdnin rozšíříme možnost spolupráce v záležitostech vyžadujících osobní návštěvu ve zdravotnickém zařízení i se vzdálenějšími zařízeními

(27.04.2014)

Nový informační kanál

Vážení klienti a příznivci, vytvořili jsme nový informační kanál pro náš portál medadmin.cz, blog MUDr. Heleny Trávníkové a těšíme se, že využijeme další možnost ke vzájemné komunikaci, podrobnějšímu rozboru nejrůznějších dotazů, situací a nových skutečností. Čekáme na Vaše reakce!

(13.12.2013)

Zavedli jsme novou službu

Připravíme Vás na ohlášené kontroly ve Vašem zdravotnickém zařízení, případně se kontroly v zájmu zachování objektivity zúčastníme a podpoříme Vás.

(10.11.2013)

»Všechny novinky ... «